Przepisy - rata-kredytu-hipotecznego

Rata kredytu hipotecznego

pozyczki-kredyty.org


Od kilkunastu lat niesłabnącą popularnością cieszą się kredyty hipoteczne. W obecnych czasach dostępne są w prawie każdym banku. Oprócz tego pod mianem kredyt hipoteczny kryje się wiele ofert, które są przeznaczone na konkretne cele. Przy tak szerokiej gamie kredytów, należy zwrócić kredytu uwagę na wiele elementów od których zależy rata kredytu hipotecznego.

Okazuje się bowiem, że na wysokość raty wpływa wiele czynników, których bardzo często kredytobiorca nie jest świadomy. Podstawowym i najbardziej istotnym parametrem generującym ratę jest sama wysokość zaciągniętego kredytu oraz okres jego spłaty. W związku z tym należy również określić czy rata kredytu hipotecznego będzie stała przez cały okres kredytowania czy też wraz z upływem czasu będzie ona maleć.


Kolejnym ważnym elementem jest wysokość oprocentowania kredytu oraz sposób kapitalizacji naliczonych odsetek. Im wyższe oprocentowanie tym większa jest kwota odsetek, a tym samym łączna kwota kredytu.

Na wysokość raty kredytu wpływ ma także to, czy kredyt był brany z polskiej czy też zagranicznej walucie. Jeżeli w tej drugiej, to wówczas należy wziąć pod uwagę wysokość kursu określonej waluty oraz tzw. spreadu walutowego. Spread walutowy najogólniej mówiąc jest to różnica między kursem kupna, czyli inaczej wypłaty oraz sprzedaży (spłaty) zaciągniętego kredytu walutowego. Jest to też koszt transakcyjny na rynku forex. Do tej pory walutą obcą w której najczęściej zaciąga się kredyty hipoteczne są franki szwajcarskie ( CHF). Zdarza się też, że z powodu wahań kursowych danej waluty raty maleją lub wzrastają (co się dzieje znacznie częściej).


Rata kredytu hipotecznego oraz cały kredyt zależą również także od wysokości tzw. kosztów okołokredytowych, które nie są bezpośrednio związane z oprocentowaniem kredytu. Koszty okołokredytowe, które są związane z otrzymaniem kredytu na zakup określonej nieruchomości dzieli się na koszty pozabankowe oraz koszty bankowe związane z opłatami, które trzeba uiścić na rzecz banku. Pod tym mianem kryją się różne marże i prowizje pobierane za udzielenie kredytu, różnego rodzaju opłaty manipulacyjne oraz administracyjne.


Koszty te często stanowią nawet 15% kwoty kredytu i nieraz trzeba je ponieść jeszcze przed otrzymaniem pieniędzy z banku. Należy zwrócić uwagę na to, że w ofertach bardzo często pomija się informacje o wysokości kosztów okołokredytowych. Z tego powodu kredytobiorcy dowiadują się o nich dopiero w czasie obsługi kredytu. W związku z tym warto się o to dowiedzieć, jeszcze przed zaciągnięciem zobowiązania i dotyczy to również innych opłat dodatkowych, które będzie trzeba uiszczać nie tylko przed uruchomieniem kredytu, ale również podczas jego spłaty.Kolejnym czynnikiem generującym wysokość raty jest ubezpieczenie. Bardzo duża liczba banków wymaga takiego ubezpieczenia przy kredycie hipotecznym. Do najczęstszych ubezpieczeń zalicza się: ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, ubezpieczenie pomostowe, ubezpieczenie nieruchomości oraz ubezpieczenie na życie. Zazwyczaj ubezpieczenia opłaca się w ramach polisy, jednakże wysokość miesięcznych opłat z tym związanych należy dodać do raty kredytu, gdyż dzięki temu można się dowiedzieć ile tak naprawdę wynosi miesięczne obciążenie związane z zaciągnięciem kredytu.


Lista tematów: